Programi izboljšanja učinkovitosti za time

Način dela

1. Diagnostika
2. Izbor načinov dela
3. Snovanje rešitev
4. Prenos v prakso
Število vključenih in trajanje

1. Diagnostika

Začetek programov izboljšanja učinkovitosti je vedno dobra diagnostika: a) vseh specifik podjetja, zahtev, okoliščin; b) značilnosti tima in 'ključnih kadrov' v njem; c) problematike, ki jo naročnik želi rešiti in d) ciljev. Večinoma jo naredimo v obliki kratkih individualnih intervjujev ali v fokusnih skupinah.

2. Izbor načinov dela

V diagnostični fazi običajno odkrijemo več (psiholoških in drugih) dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost timov. Zato moramo v programu zastaviti široko in kreativno paleto pristopov, oz. raznolik način dela. Običajno kombiniramo: skupinska in individualna svetovanja, izobraževalne in problemske delavnice, uvedbo novih pravil in rutin, spremembe vlog in nalog, nove vodstvene postopke, ponovne diagnostične postopke, eksperimente, 'domače' naloge, follow-up srečanja …

3. Snovanje rešitev

Karkoli je že problem ali izziv, ki ga tim želi rešiti, ključno je, da skupaj oblikujemo za tim učinkovite rešitve. V tej fazi največ delamo na tem: a) da vsi v timu (racionalno) razumejo, b) (emocionalno) sprejmejo in c) se (vedenjsko) naučijo rešitev.

4. Prenos v prakso

Delovni timi bodo bolj učinkoviti takrat, ko bodo izboljšave in rešitve trajno uporabljali v svoji vsakodnevni praksi. Zato je končni cilj programov izboljšanja učinkovitosti, da delovni timi rešitve dejansko prenesejo v svoje 'vsakodnevno' delovanje. Ob tem v tej fazi spremljamo in odkrivamo vzroke, zakaj se rešitve ne izvajajo kvalitetno in kako bi uvedli sistem t. i. 'samo-vzdrževanja' rešitev.

Število vključenih in trajanje

Programi potekajo v manjših skupinah, sestavljenih iz članov delovnih timov. Trajanje programov se prilagodi glede na želje, potrebe in razpoložljivost. Za največjo učinkovitost predlagamo več srečanj, ki se vsebinsko nadgrajujejo in prepletajo.